Fetela kwa tshedimosetsong

Basupi ba Bolelela Batho ka Tsholofetso ya Baebele kwa Paris

Basupi ba Bolelela Batho ka Tsholofetso ya Baebele kwa Paris

Ka November 30 go ya go December 12, 2015, Lekgotla la Ditšhaba Tse di Kopaneng le ne la tshwara khonferense (COP21) kwa Paris kwa Fora. Go ne ga tla batho go tswa kwa dinageng di le 195 go tla go sekaseka tsela e ditiro tsa batho di amang tlelaemete ya rona ka yone. Go ne go tlile batho ba le 38 000 go akaretsa le badiredipuso, baitsesaense, baithuti ba tsa tikologo le baeteledipele ba dikgwebo. Batho ba bangwe ba le diketekete ba ne ba ya kwa mafelong a a tlhomilweng go thusa batho ka tshedimosetso e e amanang le tsela e tlelaemete e fetogang ka yone.

Le fa Basupi ba ga Jehofa ba ne ba se kwa khonferenseng eo, le bone ba amega thata ka tikologo. Basupi ba le bantsi ba kwa Paris ba ne ba nna le seabe mo letsholong le le kgethegileng la go bolelela batho ka tsholofelo ya Baebele ya go tshela mo lefatsheng le le phepa.

Fa Mosupi mongwe a ne a le mo sepalangweng sa batho botlhe, o ne a bua le monna mongwe wa kwa Peru yo o neng a apere diaparo tsa setso. Monna yoo o ne a mo tlhalosetsa gore le fa a na le botsogo jo bo molemo e bile a itumelela go nna mo nageng e e nang le dithaba tse dintle, o sa ntse a tshwenyegile ka isagwe ya polanete ya rona. O ne a itumetse fa a utlwa tsholofetso ya Baebele e bile o ne a nyenya fa a newa karata e e buang ka website ya rona ya www.jw.org.

Fa Basupi ba babedi ba le mo tereneng, ba ne ba bua le moitsesaense mongwe yo o tswang kwa Amerika. O ne a gakgametse fa a utlwa gore Green Building Initiative e neile Basupi ba ga Jehofa dikgele tse pedi tsa Four Green Globes ka ntlha dikago tsa bone tse pedi tse disha tse di kwa lekaleng la United States kwa Wallkill, New York. Le ene o ne a itumetse fa a newa karata e e buang ka website ya rona.

Batho le bantsi ba ne ba kgatlhilwe ke tsela e Basupi ba amegang ka tikologo ka gone mo ba neng ba re solofetsa gore ba tla tsena mo websiteng ya rona. Fa mosadi mongwe wa kwa Canada a utlwa ka maiteko a Basupi ba a tsereng go sireletsa sentlhaga sa mofuta mongwe wa dinonyane tse di pududu tse di nnang kwa lefelong le ntlokgolo ya Basupi e leng kwa go lone kwa Warwick, New York, o ne a re: “Pele ke nna mmueledi wa tikologo, ke ne ke ithuta ka dinonyane. Ke ne ke sa itse gore Basupi ba ga Jehofa ba rata diphologolo tsa naga. Ke tlile go bala dikgatiso tsa lona ke bo ke tsena mo websiteng ya lona go ithuta mo go oketsegileng ka lona.”