Fetela kwa tshedimosetsong

Ba Tswa mo Bossert Hotel

Ba Tswa mo Bossert Hotel

Ka Ngwanatsele 2012, Basupi ba ga Jehofa ba ne ba rekisa Bossert Hotel. Motho yo o e rekileng o ne a newa dilotlele, mme fela jaaka baeng ba bangwe ba bantsintsi, Basupi ba ne ba tswa mo hoteleng mme ba tsamaya. Madi a ba a boneng a tla dirisediwa go tsweletsa pele tiro ya lefatshe lotlhe ya Basupi ba ga Jehofa ya go ruta Baebele.

Basupi ba rekisitse moago wa modiro wa bogologolo wa Se-Italy wa matlhatlaganyane a le 14 ka gonne badiri ba kwa ntlokgolo ya bone kwa Brooklyn, New York, ba tla fudugela kwa lefelong le lesha kwa Warwick, New York. Go fuduga ga bone go tla tsaya dingwaga di le mmalwa.

Hisitori ya Dingwaga di le Lekgolo

Louis Bossert, mogwebi wa logong wa kwa New York, o ne a aga Bossert Hotel ka 1909. E ne e tla nna lefelo le go neng go tla nna baeng le baagi ba moo mo go lone. E re ka e ne ya tlala ka bonako, o ne a e oketsa ka 1914 mme moago ono o ne o batla o feta wa ntlha gabedi. Ka 1916, go ne ga agiwa resetšhurente e e bidiwang Marine Roof mo marulelong.

Ka bo1980, Basupi ba ga Jehofa ba ne ba reka kago eno mme ba e tlhabolola gore e tshwanele go dirisiwa ke badiri ba kwa ntlokgolo ba ba neng ba tla nna mo go yone. Badiri ba ne ba fetola diholo tse go tantshediwang mo go tsone ba di dira mafelo a bojelo mme resetšhurente e e mo marulelong ba e dira lefelo la go amogela baeng le le neng le tla dirisiwa ke banni ba foo le baeng ba bone.

Go tloga ka 2010, Basupi ba ga Jehofa ba ba neng ba tla go bona ntlokgolo ya rona ba tswa mo dikarolong tse di farologaneng tsa lefatshe, ba ne ba bona boroko mo lefelong leno.

Motho yo o rekileng kago eno o ikaelela go e tlhabolola gore e nne hotele. E re ka kago eno e le mo boemong jo bo siameng, go tla nna motlhofo gore e fetolwe go tswa mo setediong se sennye le difolete tsa kamore e le nngwe, gore e nne hotele ya manobonobo.

Go Dira Gore e Boe e Lebege

Pele Basupi ba ga Jehofa ba dirisa Bossert Hotel, e ne e phuagantswe ka dingwagangwaga. Lobota lo losweu lo lo ka fa ntle lo ne lo le leswe mme mokgabisa wa lone wa letsopa o o kwa siling o ne o thubegile e bile go sa tshwanele gore batho ba nne mo kagong eno. Mafensetere a ne a le magologolo e bile a sa tswalege sentle. Boalo jo bo kwa godimo jone e le bonno jwa maeba. Ka jalo go ne ga simololwa porojeke e kgolo ya go tlhabolola moago ono. Basupi ba ga Jehofa mo nageng yotlhe ya United States ba ne ba dirisa nako le bokgoni jwa bone mo tirong eno e e neng ya wediwa ka 1991.

Ka nako ya porojeke eno, Basupi ba ne ba phepafatsa le go baakanya moago ono o o neng o agilwe ka manyaphiri le ka keranaete kwa ntle. Mokgabisa o o mo siling o ne wa emisediwa ka o o tshwanang le one o o seng boima mme o dirilwe ka fiberglass. Go ne ga tsenngwa mafensetere a a dirilweng ka logong lwa mahogany.

Gape ba ne ba fetsa go tlhabolola moago ka fa gare, ba baakanya lefelo la boamogelo le le kileng la bo le le lentle. E le gore ba baakanye mabota a mmabole a a neng a senyegile, ba ne ba tshwanelwa ke go ya kwa kwaring ya kwa Italy go ya go batla maje. Gape badiri ba ne ba baakanya mekgabisa ya siling e e neng e sentswe ke metsi.

Go baakanya dipilara tsa tshipi tse di mo boamogelong e ne e se kgetsi e potlana. Kwa tshimologong go ne go dirisitswe scagliola, mofuta wa kwa Italy wa go poleisetera o o dirang gore sengwe se lebege jaaka mmabole. Le fa go ntse jalo, batho ba ba neng ba dirisa lefelo leno pele ba ne ba di pentile gantsintsi. Ga go ope wa badiri ba baithaopi yo o neng a itse go dirisa scagliola. Mo laeboraring ya yunibesithi e e fa gaufi go ne go na le buka e e neng e tlhalosa se se ka dirwang gore selo se lebege jaaka mmabole. E re ka jaanong badiri bano ba ne ba na le tshedimosetso, ba ne ba fetsa dibeke ba baakanya dipilara tseno, ba leka go dira gore di lebege jaaka di ne di ntse kwa tshimologong.

Fa porojeke eno e fela ka 1991, moago ono o ne o tshwanelwa go dirisiwa e bile o le montle. Tiro eno e e manontlhotlho e ne ya dira gore moago wa Bossert o amogele sekgele sa Lucy G. Moses Preservation Award.