Kontenti okə

Dıminci dərəcəli menu ovaşt

Yəhova Şohidon

Toloş

Muğəddəs Kitob

Muğəddəs Kitobi çəmə saytədə hande və ya yükləmiş karde bəzneyon. Muğəddəs Kitobi ın tərcümə dəqiq və rohət bəsə dəşe bedə. Tam və ya hissə-hissə 100 zıvonədə və 170 milyonədə vey nüsxədə dərc bə.

 

Bəşdı ğıbon, Muğəddəs Kitob şımə zıvonədə ni. Zəhmət niəgər, co zıvoni seçmişkə.

Bı zıvonədə kontent bəqlə səyifonədə heste: