Kontenti okə

Pulsız Müğəddəs Kitobi dərson

Müğəddəs Kitob (Tövrat, Zəbur, İncil) ümite pidəone? Dərson be təmənno, şımə piə vırədə ümite bəzneyon. Bıçimi qoroş jiədə bə müraciəti bınvıştən, bəmə bığandənən.