Diəkənən, Müğəddəs Kitob bəşmə həyati vocibə sualon çoko komək bəka.