Onde wanɛ wakavu wayɔsɛna nto?

lo mɛtɛ otungi wa lɔsɛnɔ kokaka nkaloya lɔsɛnɔ nto

Jehowa Nzambi mbele Kiɔkɔ ya lɔsɛnɔ. (Osambu 36:9) Onde keema dui dia lomba, dia Nzambi kakɔ kaamɛ nkaloya lɔsɛnɔ le wanɛ wakavu? Bible toshikikɛka hwe dia nde ayosala dikambo sɔ lo nshi yayaye. (Adia Etsha 24:15) Ko lande na kayondosala ngasɔ?

Otungi aso akakongɛ oma ko etatelo dia anto nsɛna pondjo pondjo lanɛ la nkɛtɛ. (Etatelu 1:31; 2:15-17) Nde nangaka dui sɔ polo ɛlɔ lo dikambo di’anto. Nde ekɔ l’okiyanu etena kɛnande awui watokomɛ, mbuta ate nsɛnɔ yoludi l’ekakatanu ndo yakomɛ esadi eto.—Adia Jobo 14:1, 14, 15.

Lende ayodjasɛ wanɛ wayolwama?

Onde Nzambi akatonge anto dia tɔsɛna l’olongo? Ndooko. Nzambi akatonge andjelo dia vɔ nsɛna l’olongo. Nde akatonge anto dia vɔ nsɛna la nkɛtɛ. (Etatelu 1:28; Jobo 38:4, 7) La kanyi shɔ lo yimba, tɔsɛdingole eolwelo wakasalema oma le Yeso. Nde akolola anto dia vɔ monga la lɔsɛnɔ nto lanɛ la nkɛtɛ. Woho akɔ waamɛ mbele, efula ka wanɛ wayolwama lo nshi yayaye wayonga la lɔsɛnɔ nto lanɛ la nkɛtɛ.Adia Joani 5:28, 29; 11:44.

Koko, Nzambi akasɔnɛ dia anto yema tshitshɛ dia vɔ mbolɔ ko tɔsɛna l’olongo, lɛnɛ ayowonga l’alemba wa lo nyuma. (Luka 12:32; 1 Kɔrɛtɔ 15:49, 50) Wanɛ wayolwama dia tɔsɛna l’olongo wayolɛ vɔ la Yeso oko nkumi ya dikanga dia nɔmbɔla nkɛtɛ.—Adia Ɛnyɛlɔ 5:9, 10.