Tshɔka lɛnɛ ele awui

Tshɔka lo ɛtɛ w'awui

TSHOTO Y'ETANGELO Ngɔndɔ ka hende 2015 | Woho wa ngɛnangɛna olimu ayɛ

Anto efula ngɛnangɛnaka olimu awɔ ndo vɔ kondjaka wahɔ efula. Kakɔna kakimanyiya anto asɔ dia monga la nkanyi y’ɔlɔlɔ lo dikambo di’olimu wa wolo?

ASAWO WƆTƆNƐ L'ƆTƐ A DUI WA LO LOHOSO

Olimu wa wolo—onde dui sɔ diaya bu ohomba?

Anto amɔtshi fɔnyaka dia nkamba olimu wa wolo mbakonyaka dia monga l’ɛse k’anto akina. Koko, akina ngɛnangɛnaka nkamba olimu wa wolo. Kakɔna kakawakimanyiya dia nkondja ɔngɛnɔngɛnɔ oma l’elimu awɔ?

ASAWO WƆTƆNƐ L'ƆTƐ A DUI WA LO LOHOSO

Woho wa ngɛnangɛna olimu wa wolo

Lembetɛ toho tɔmɔtshi tasha Bible alako w’eshika takoka kokimanyiya dia nkondja ɔngɛnɔngɛnɔ ndo ɔlɔ l’olimu ayɛ

SAWO KAAMƐ LA OSUKANYI ƆMƆTSHI

Lande na mbeka Bible?

Kaanga mbambofundamaka Bible aya edja efula, tɔ kekɔ ohomba ɛlɔ kɛnɛ. Ngande wakoka atɔndɔ wa lo Bible kokimanyiya l’awui tshɛ wa lo lɔsɛnɔ la yɛ?

BIBLE TSHIKITANYAKA NSƐNƆ Y'ANTO

Lakambiyama oma l’ekadimwelo wokɛma hwe ndo w’eshika w’oma lo Bible

Ernest Loedi akakondja ekadimwelo lo ambola woleki ohomba wa lo lɔsɛnɔ. Ekadimwelo wokɛma hwe w’oma lo Bible wakambisha elongamelo ka mɛtɛ lo dikambo dia nshi yayaye.

TOKOYA MBETAWƆ KAWƆ

‘Onde hanyeye dia Nzambi kalembetshiya alɔ?’

Kakɔna kakakimanyiya Yɔsɛfu dia nembetshiya la dihonga tshɛ alɔ wakɛnyi kapita k’amangodi a wanu k’ose Edjibito, kapita k’akatshi ndo Farawɔ? Ngande wakamɔ Yɔsɛfu oma lo lokanu otsha lo luudu la nkumekanga paka lo lushi lakɔ laamɛ?

Ekadimwelo lo ambola w’oma lo Bible

Ohokanyiya wɔladi ndo lotui tshitshi layela lowandji ɔtɔi l’andja w’otondo. Lande na kakokaso mbetawɔ daka diaki Nzambi dia mbela lowandji la ngasɔ? Onto akɔna ayonga ɔnɔmbɔdi woleki dimɛna?