Tshɔka lɛnɛ ele awui

Tshɔka lo ɛtɛ w'awui

TSHOTO Y'ETANGELO—NUMƐLƆ KA WEKELO Ngɔndɔ k'enanɛi 2015

Tshoto y’etangelo nyɛ yekɔ l’asawo wa wekelo wa lo Ngɔndɔ ka divwa 28 polo Ngɔndɔ ka dikumi 25, 2015.

Tokane yimba lo ngandji ka pondjo ka Jehowa

Ngande wakokayɛ nyomoyashikikɛ ɔnɛ Jehowa ekɔ la yɛ kaanga lo tena dia paa?

Tetemala kongɛɛ!

Tekɔ l’ekɔkɔ ehende w’eshika dia sho sungukala polo l’ekomelo ka dikongɛ nɛ.

Toyalɔngɔsɔlɛ oma ko kakianɛ dikambo dia lɔsɛnɔ la l’andja w’oyoyo

Akambo w’ekambi waki Nzambi fɔnaka efula l’akambo w’anto wasangoya monɔ otsha lo wodja okina.

Enda lɔngɛnyi layɛ ɔlɔlɔ lo nshi y’ekomelo nyɛ

Lɔngɛnyi layɛ nembetshiyaka akambo efula oleki tsho anto wetsha wenya kaamɛ layɛ.

‘Asɛnga w’efula wangɛnɛngɛnɛ’

Adia ɔkɔndɔ wa lɔsɛnɔ waki Geoffrey Jackson, lakamba l’Olui-walɔmbɔla.