Tshɔka lɛnɛ ele awui

Tshɔka lo ɛtɛ w'awui

TSHOTO Y'ETANGELO—NUMƐLƆ KA WEKELO Ngɔndɔ ka dikumi l'ɔtɔi 2014

Numɛlɔ kɛnɛ kekɔ l’asawo wayekama lo Ngɔndɔ ka dikumi l’ahende 29, 2014 Polo Ngɔndɔ ka ntondo 1, 2015.

Eolwelo kaki Yeso, kɛnɛ kalembetshiyatɔ le so

Awui anɛi watetawoya dia Yeso akolɔ. Tolembetelo takɔna tatetawoya dia Yeso akolɔ?

Lande na kahombaso monga ekila?

Onde wɛ amboyaokaka ambola lo kɛnɛ kendana la dibuku di’Akambu w’Asi Lewi? Awui wa lo nyuma watanema lo dibuku di’Akambu w’Asi Lewi koka kokimanyiya dia wɛ monga ekila.

Sho pombaka monga ekila lo dionga diaso tshɛ

Ngande wahombaso mbewɔ nsekola Ɛlɛmbɛ waki Jehowa, mbisha Jehowa kɛnɛ koleki dimɛna ndo ndɛɛka mbo ya ndɛ ya lo nyuma ya wolo kaamɛ l’anto akina?

‘Wodja wele Jehowa mbele Nzambi kawɔ’

Onde Nzambi mbetawɔka wanɛ tshɛ wɔtɛmɔla lo mɛtɛ oyadi lo ɔtɛmwɛlɔ akɔna wewɔ?

“Kakianɛ nyaya wodja wa Nzambi”

Ngande wakokaso nkoma ndo ntetemala monga “ekambi waki Nzambi”?

Ambola w’oma le ambadi

Ngande wasɔnama dikumanyi l’ekambi wakimanyiya lo etshumanelo tshɛ? Waa na wele ɛmɛnyi ehende watɛkɛtama lo Ɛnyɛlɔ tshapita 11?

AWUI WAMBETAKA

Woho wakatatɛ akambo wa mɛtɛ lo wodja ɔmɔtshi wa lo ehotwelo ka wonya (Japon)

Pusupusu yakawelɛka “Jehu” yakakimanyiya di’olimu w’esambishelo ntshɔ otsha la ntondo la Japon.