Tshɔka lɛnɛ ele awui

Tshɔka lo ɛtɛ w'awui

TSHOTO Y'ETANGELO—NUMƐLƆ KA WEKELO Ngɔndɔ ka samalo 2014

Numɛlɔ kɛnɛ kekɔ l’asawo wayekama lo Ngɔndɔ k’enanɛi 4 polo 31, 2014.

“Ushishimi mbuka ololo ka we mbeta” dia wɛ mpama

Ahombayɛ nsala dia wɛ minya awui wakondjɛ wekamu ndo nkotsha eyango ayɛ wa lo nyuma?

Ambola w’oma le ambadi

Onde Akristo pombaka ntshumba kana nkundɛ edo?

Woho wakokaso nsamba osekaso Okristo lele diwala diambovɔ

Ekakatanu wayohomana l’Akristo amɔtshi l’ɔkɔngɔ wa diwala mvɔ.

“Olange Jehowa Nzambi kayɛ”

Kitshimudi y’ɛtɛkɛta wa Yeso w’ɔnɛ sho pombaka nanga Jehowa l’otema aso tshɛ, la anima aso tshɛ ndo la yimba yaso tshɛ.

“Olange wonyayɛ onto oko wayalangayɛ”

Naa kitshimudi y’ɛtɛkɛta waki Yeso w’ɔnɛ olange wonyayɛ onto oko wayalangayɛ? Ngande wakokaso nsala dui sɔ?

Onde wɛ aakohɔ?

Onde wɛ akangɛnangɛna wadielo wa numɛlɔ ya Tshoto y’Etangelo yeke katomba? Naka ngasɔ, kete enda dia kana wɛ kokaka nkadimola ambola wayela anɛ:

Onde wɛ mbɔsaka akanga wa wɔdu oko awaɔsa Jehowa?

Toleke monga la ɛnɛlɔ k’ɔlɔlɔ lo kɛnɛ kenda l’anangɛso ndo l’akadiyɛso wɛnama oko wekɔ wɔdu.

Tokimanyiya anto akina dia vɔ monga l’akoka wahombama

Ngande wakokaso nkimanyiya anto akina dia vɔ monga l’akoka wahombama?