Tshɔka lɛnɛ ele awui

Tshɔka lo ɛtɛ w'awui

TSHOTO Y'ETANGELO—NUMƐLƆ KA WEKELO Ngɔndɔ ka hende 2014

Numɛlɔ kɛnɛ mɛnyaka awui wa diambo wɔkɔndwami lo Osambu 45. Tɔ kayotokimanyiya nto dia sho monga la lowando le Jehowa Nzambi oko wende Ombishi aso, Okokedi aso ndo Ɔngɛnyi aso woleki dimɛna.

Totombole Kristo lele Nkumekanga ka lotombo

Kitshimudi yakɔna yele l’akambo watanema lo Osambu 45 le so ɛlɔ kɛnɛ?

Tɔngɛnɛngɛnɛ la diwala di’Ɔna Ɔkɔkɔ

Ele otshukami ndo ngande wɔlɔngɔsɔla Kristo dia diwala? Waa na wayonga l’ɔngɛnɔngɛnɔ lo diwala dia Ɔna Ɔkɔkɔ?

Wadi aki odo la la Zarɛfata akafutama l’ɔtɛ wa mbetawɔ kande

Eolwelo k’ɔnande aki dui dimɔtshi l’atei w’awui wakaleke nkeketsha mbetawɔ kande. Wetshelo akɔna wakokaso nkondja oma le nde?

Jehowa mbele Ombishi ndo Okokedi aso

Tonge la lowando le Jehowa Nzambi oko wende Shɛso ka l’olongo. Tosale dia nkeketsha diɔtɔnganelo daisaso la Nzambi oko wende Ombishi a Woke ndo Okokedi.

Jehowa, Ɔngɛnyi aso woleki dimɛna

Tɔsɛdingole ɛnyɛlɔ kaki Abrahama la kaki Ngidiyɔna wanɛ waki angɛnyi wa Jehowa Nzambi. Kakɔna kahombaso nsala dia sho monga angɛnyi wa Jehowa?

Ambola w’oma le ambadi

Naa ɔkɔkɔ ‘wakalongamɛka’ ase Juda wa lo ntambe ka ntondo Mɛsiya?

‘Tende dimɛna dia Jehowa’

Nkumekanga Davidɛ ka l’Isariyɛlɛ w’edjedja akalangaka tɛmpɛlɔ ka Nzambi. Ngande wakokaso nanga ɔtɛmwɛlɔ wa mɛtɛ ɛlɔ kɛnɛ?

AWUI WAMBETAKA

Ɔnɛ mbele ɔnɔnyi wa 100 ntatɛ oma lam’akatatatɛ nkamba la “Photo-Drame”

Ɔnɛ mbele ɔnɔnyi wa 100 ntatɛ oma lam’akatatatɛ nkamba la “Photo-Drame de la Création” filmɛ kakakimanyiya anto dia vɔ monga la mbetawɔ l’Ɔtɛkɛta waki Nzambi Bible.