Tshɔka lɛnɛ ele awui

Tshɔka lo ɛtɛ w'awui

TSHOTO Y'ETANGELO—NUMƐLƆ KA WEKELO Ngɔndɔ k'enanɛi 2017

Numɛlɔ kɛnɛ kekɔ la asawo wa wekelo wa Ngɔndɔ ka divwa 25 polo Ngɔndɔ ka dikumi 22, 2017.

Onde wɛ mbetawɔka nkonga la solo dia lotutsha tshɛ?

Ekambi wa Jehowa wa kɔlamelo wa lo nshi yakete wakambola polo l’etena kakɔna kakawahombe mbikikɛ ehemba, koko Nzambi kombaanya l’ɔtɛ wa dui sɔ.

“Wɔladi wa Nzambi [ndeka] tokanyi tshɛ”

Onde wɛ ndjambolaka lande na kaketawɔ Nzambi di’akambo amɔtshi wakiyɛ konongamɛ kokomɛ lo lɔsɛnɔ layɛ? Naka eelo, ko kakɔna kakoka kokimanyiya dia mbikikɛ lo ndjaɛkɛ le Jehowa?

ƆKƆNDƆ WA LƆSƐNƆ

Mbikikɛ ehemba mbelaka ɛtshɔkɔ

Lande na kele mfumbe yakawatɔlɛ la Siberie wakambolaka ngɔmbɛ etena kele vɔ wakatayangaka mɛtɛ ɛkɔkɔ? Sho koka nkondja okadimwelo oma l’ɔkɔndɔ wa lɔsɛnɔ wa dimɛna efula wa Pavel la Maria Sivulsky.

Woho wa nkolola ndo aha nyomɔlɔta lonto l’edjedja

Nkolola lonto l’edjedja ekɔ ohomba, koko aha nyomolilɔta ekɔ ohomba efula. Ngande wakokaso ntondoya dia nsala awui asɔ ahende, oyadi woho akɔna wakatayasha lo ditshelo dia kɔlɔ?

Woho wa ndɔta ndo ntetemala monga la lonto l’oyoyo

L’ekimanyielo ka Jehowa, wɛ koka ntondoya dia monga woho w’onto walangande wɛ monga. Ɛnyɛlɔ, nsɛdingola toho shikaa takokayɛ mɛnya kandji, ɔlɔlɔ w’otema, okitshakitsha ndo memakana.

Ngandji—Ekɔ dionga di’ohomba efula

Afundelo mɛnyaka hwe dia ngandji ndjaka oma lo shɛngiya ya nyuma k’ekila ka Jehowa. Ko ngandji kɛdikɛdi na? Ngande wakokayɛ monga la tɔ? Ndo ngande wakokayɛ kikɛnɛmɔlaka lushi tshɛ?

AWUI WAMBETAKA

“Etena kakɔna kayotonga la losanganya la woke lokina?”

Kakɔna kaketɛ losanganya la woke laki l’anto yema tshitshɛ lakasalema la Mexico lo 1932 losanganya la laande?

Ambola w’oma le ambadi

Lande na kele ɔkɔndɔ wa lo Mateo wendana la Yeso etena kakinde dikɛnda ndo ɔlɔndji wa nkumbo kande ntshikitana la wele lo Luka?