Tshɔka lɛnɛ ele awui

Tshɔka lo ɛtɛ w'awui

TSHOTO Y'ETANGELO—NUMƐLƆ KA WEKELO Ngɔndɔ ka ntondo 2019

Numɛlɔ kɛnɛ kekɔ ndo l’asawo wa wekelo wa Ngɔndɔ ka sato 4 polo Ngɔndɔ ka nɛi 7, 2019

“Toyakiyanyake, nɛ dia dimi kele Nzambi kayɛ”

Tɔsɛdingole ɛkɔkɔ esato wɛnya lande na kahombaso ntshikala ki kaanga etena kahomanaso l’ehemba.

Totombole Jehowa lo etshumanelo

Onde wɛ mongaka l’okakatanu dia mbisha kɔmatɛrɛ lo nsanganya? Sawo nɛ koka kokimanyiya dia nshihodia lande na kokayɛ wɔma mbisha kɔmatɛrɛ ndo woho wa ndɔshana la wɔ.

Ngande wakokayɛ namaka otema ayɛ?

Ngande wasala Satana la wolo dia nanya otema aso ndo ngande wakokaso mboolama?

Kɛnɛ katetsha dambo diaha kawotake lo dikambo dia Nkumekanga ka l’olongo

Wetshelo akɔna wakondjaso oma lo dambo dia Eohwelo lo kɛnɛ kendana la okitshakitsha, dihonga ndo ngandji ka Yeso?

Kɛnɛ kata wɔtwɛlɔ aso lo nsanganya lo dikambo diaso

Naa ohomba wa ngandji, okitshakitsha ndo dihonga lo kɛnɛ kendana la mbɔtɔ nsanganya ya l’etshumanelo?

Ose Olui-walɔmbɔla l’oyoyo

Eka ɔkɔndɔ wendana la Kenneth Cook, Jr.