DANIEL NDE LA MIRIAM wakatshukana Ngɔndɔ ka divwa 2000 ko wakatodjasɛ l’osomba wa Barcelone, l’Espagne. Daniel mbutaka ate: “Elimu wakatakambaka wakatokimanyiyaka dia ndɛ lo rɛstora w’amɛna, minda nkɛndɔ ndo ndɔta ahɔndɔ w’eshinga wolo. Ndo nto, takasambishaka mbala la mbala.” Koko, otshikitanu ɔmɔtshi wakayala.

Lo losanganya lɔmɔtshi la woke lakasalema lo 2006, Daniel akanandema efula la sawo dimɔtshi diakonyiya dimbola ɔnɛ: “Onde tekɔ lo nsala kɛnɛ tshɛ kakokaso nsala dia nkimanyiya ‘wanɛ watatshingatshinga otsha la todiakema’ dia mbɔtɔ lo mboka katɔla otsha lo lɔsɛnɔ la pondjo?” (Tok. 24:11) Sawo sɔ diakɛnya dia tekɔ l’ɔkɛndɛ wa mbewoya anto akina losango l’oma lo Bible lashimbɛ nsɛnɔ. (Ets. 20:26, 27) Daniel mbohɔka ɔnɛ: “Lakoke dia Jehowa dimi mbatɛnde.” Sawo sɔ diakɛnya nto dia sho mongaka l’ɔngɛnɔngɛnɔ efula etena kasalaso akambo efula l’olimu wa Jehowa. Daniel akeyaka dia dui sɔ diaki mɛtɛ nɛ dia nde akɛnaka dia Miriam lambotatɛka olimu w’ombatshi mboka aki l’ɔngɛnɔngɛnɔ efula.

Sawo sɔ diaki la shɛngiya efula le Daniel woho wele nde akɛnyi di’etena kambokoka ka nsala otshikitanu wa woke lo lɔsɛnɔ lande. Nde akatatɛ nkamba olimu wenya yema tshitshɛ, akatatɛ nkamba oko ombatshi mboka, ndo akakanyiya dikambo dia ɔngɛnɔngɛnɔ wakokande nde la Miriam nkondja naka vɔ ntshɔ dia tokamba lɛnɛ ele ohomba efula w’apandjudi wa Diolelo.

EKAKATANU NTONDO OMA LAASƆ LOSANGO LA DIMƐNA

Lo Ngɔndɔ ka tanu 2007, Daniel nde la Miriam wakatshike elimu awɔ ko wakatshu la Panama, wodja wakawatshu tenda yema la ntondo. Ɛtshi kawɔ ka nkɛtɛ k’oyoyo kakakengama la asɛnga efula wa lo Bocas del Toro Archipel go lo ndjale ka Caribbean. Ase Guaymi efula mbakadjasɛka lɛkɔ. Daniel nde la Miriam wakafɔnyaka ɔnɛ wayodjasɛ la Panama ngɔndɔ oko enanɛi la yema ya falanga yakawombaka.

Vɔ wakatshɔka lo asɛnga asɔ lo waato ndo lo dikalo. Vɔ waakohɔ mbala ka ntondo kakawahema lo akalo awɔ kilɔmɛtrɛ oko 32 lo akona wa djongolongo la yanyi ya mamba. Daniel akalɛmbɛ efula ko wolo ande wakashile. Koko, nkumbo ya la Guaymi yakahomana la wɔ wakaalongola dimɛna efula, djekoleko etena kakayeya wadi l’omi asɔ ditelo dimɔtshi dia l’ɔtɛkɛta wa lɛkɔ. Kombeta edja, vɔ wakayala l’ambeki wa Bible 23.

Kakɔna kakatombe l’ɔkɔngɔ wa falanga yawɔ nshila? Daniel mbohɔka ɔnɛ: “La asɔyi lo washo, takatatɛ nkanyiya woho wakokaso nkalola l’Espagne. Taki la lonyangu dia ntshika ambeki aso wa Bible.” Koko ngɔndɔ ɔtɔi oma laasɔ, vɔ wakalongola losango la dimɛna efula. Miriam mbutaka ate: “Wakatotɛ dia nkamba oko ambatshi mboka wa laande. Ande ɔngɛnɔngɛnɔ waki la so dia ntshikala lɛnɛ akiso lee!”

ƆNGƐNƆNGƐNƆ AWƆ WOLEKI WOKE

Lo 2015, l’ɔtɛ w’etshikitanu wa l’okongamelo, Daniel nde la Miriam wakalɔmbama dia ntetemala nkamba oko ambatshi mboka wa pondjo. Kakɔna kakokawɔ nsala l’etena kɛnɛ? Vɔ wamboyaɛkɛ lo daka diele lo Osambo 37:5, diata ɔnɛ: “Kimɔ mboka kayɛ le Jehowa; yaɛkɛ le nde, ko nde ayosala akambo lo wahɔ ayɛ.” Vɔ wakakondja olimu wakoka mbakimanyiya dia kambaka oko ambatshi mboka wa pondjo ndo ɛlɔ kɛnɛ vɔ wekɔ lo nkamba l’etshumanelo kɛmɔtshi ka la Veraguas, Panama.

Daniel mbutaka ate: “Ntondo ka sho mimɔ oma l’Espagne, sho komonga l’eshikikelo dia kana tayokoka nsɛna lɔsɛnɔ l’ɔsɛlɛngɛ. Ɛlɔ kɛnɛ, tekɔ la lɔsɛnɔ l’ɔsɛlɛngɛ ndo hatohombe ndooko ɛngɔ k’ohomba.” Naa ɔngɛnɔngɛnɔ woleki woke wele la wɔ? Vɔ mbutaka ɔnɛ: “Tekɔ l’ɔngɛnɔngɛnɔ waheyama mbɛdika dia nkimanyiya akanga w’okitshakitsha dia mbeya akambo wendana la Jehowa!”