Tshɔka lɛnɛ ele awui

Tshɔka lo ɛtɛ w'awui

TSHOTO Y'ETANGELO—NUMƐLƆ KA WEKELO Ngɔndɔ k'enanɛi 2016

Numɛlɔ kɛnɛ kekɔ la asawo wa wekelo wa Ngɔndɔ ka divwa 26 polo Ngɔndɔ ka dikumi 23, 2016.

Kiɔkɔ ndo oyango wa diwala

Onde ekɔ dimɛna mbutaka ɔnɛ diwala diekɔ woshasha w’oma le Nzambi?

Onde wɛ mɛnaka ohomba wa mpama lo nyuma?

Eya kɛnɛ kakokayɛ nsala dia mpama.

Onde wɛ mɛnaka ohomba wa ndowanya anto akina?

Eyango akɔna w’ohomba wakokayɛ mbakimanyiya dia vɔ ndjadjɛ?

ƆKƆNDƆ WA LƆSƐNƆ

Woho wakamonge la ɔngɛnɔngɛnɔ lo mbisha

Ɔlɔngɔlɔngɔ w’ose Angleterre ambotatɛ lɔsɛnɔ lakawosha ɔngɛnɔngɛnɔ, aya misiɔnɛrɛ la Porto Rico.

Ambola w’oma le ambadi

Lande kakɔsaka atunyi wa Yeso osolelo w’anya oko dui di’ohomba efula?