• ƆNƆNYI WA LOOTƆ: 1974

  • WODJA WA LOOTƆ: RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

  • ƆKƆNDƆ: ONTO LAKI KOMBETAWƆKA ƆNƐ NZAMBI EKƆ

NSHI YAMI YAKETE

Lakotɔ lo ngielongelo mɔtshi ya la Saxe, lo wodja wakelamɛka nshi shɔ ɔnɛ République démocratique allemande (RDA). Takikɔ la lɔsɛnɔ la wɔlamu ndo ngandji lakaso ndo ambutshi ami wakambetsha ohomba wa monga la lɔkɛwɔ la dimɛna. Wodja wa RDA aki wodja wa Kɔminismɛ, ɔnkɔnɛ le anto efula wa la Saxe, ɔtɛmwɛlɔ komonga ohomba. Ndo dimi kombetawɔka dia Nzambi ekɔ. Tokanyi tohende taki la shɛngiya ya wolo efula lo lɔsɛnɔ lami etena kakimi l’ɛnɔnyi 18: kanyi y’ɔnɛ Nzambi bu ndo Kɔminismɛ.

Lande na kakamayoyasha lo Kɔminismɛ? Nɛ dia lakalangaka kanyi y’ɔnɛ anto tshɛ wekɔ woho ɔtɔi. Ndo nto, laketawɔka dia diangɔ tshɛ pombaka kahanyema woho ɔtɔi, nɛ dia dui sɔ diakakoke nkimanyiya diaha anto amɔtshi monga ɛngɔnyi ko akina ase wola. Ɔnkɔnɛ, lakayoleka ndjasha efula lo tshunda dia waa Kɔministɛ y’ɛlɔngɔlɔngɔ. Etena kakamakotsha ɛnɔnyi 14, laketshaka wenya efula lo olimu wa tatɔngɔnaka akatshi. Ase osomba wa Aue wa lo wodja aso waki la lowando efula lo welo wakamadjaka, diakɔ diele ewandji wakambɔsaka la kɛnɛmɔ. Kaanga mbakimi leke dikɛnda, lakayeyama le ewandji ɛmɔtshi wa pɔlitikɛ wa la RDA. Lakafɔnyaka dia lakatawesaka eyango w’amɛna ndo lɔsɛnɔ lami la lo nshi yayaye layonga dimɛna.

Oma laasɔ, tshunda sɔ diakayɔkɔka la shashimoya. Lo 1989 Ehele ka Berlin kakakɔ ndo tshunda dia waa Kɔministɛ ya lo Erɔpɛ wa lo ɛstɛ. Awui wa kɔlɔ wakatahatanaka tsho. Kombeta edja, lakashola dia awui wele keema losembwe wakafulanɛ la RDA. Ɛnyɛlɔ, anto waki kosukɛka waa Kɔministɛ wakɔsamaka oko anto wa l’ɛse. Ngande wakasalema dui sɔ? Onde sho waa Kɔministɛ kombetawɔka ɔnɛ anto tshɛ wekɔ woho ɔtɔi? Onde tshunda dia Kɔminismɛ kotondoya? Lakamɛnama la ekiyanu.

Ɔnkɔnɛ, lakayotshikitanya eyango ndo lakayoleka ndjasha lo awui wa mishiki ndo wa nsanga asango. Lam’ele lakayɔtɔka lo kalasa ya mishiki l’oyango wa dimi mbɔtɔ lo kalasa y’adidi, lakafɔnyaka dia layokondja olimu wa dimɛna wa ompomi wa mishiki. Laadiko dia laasɔ, lakayotshikaka atɔndɔ wendana la lɔkɛwɔ wakawambetsha etena kakimi leke dikɛnda. Kɛnɛ kakayonga ohomba le mi l’etena kɛsɔ ele, monga l’etena ka dimɛna kakendanaka ndo la membwana la wamato efula etena kakɔ kaamɛ. Koko mishiki, nsanga asango ndo yoho yami ya lɔsɛnɔ kokitshakitsha ekiyanu ami. Oyadi kaanga asango wakamasangaka  wakakɛnɛmɔlaka awui wa wɔma. Kakɔna kakakongɛɛka lo nshi yayaye? Ndo oyango akɔna waki la lɔsɛnɔ?

Lam’akamayokondjaka ekadimwelo wakamatayangaka, vɔ wakamambiya. Etena kakimi la kalasa la dikɔlɔ dimɔtshi, lakadjasɛ la olui w’ambeki wakasawolaka akambo wendana la nshi yayaye. Mandy * aki ombeki ɔmɔtshi waki ndo Ɔmɛnyi wa Jehowa. La dikɔlɔ sɔ, nde akambisha dako dia dimɛna. Nde akambitɛ ate: “Andreas, naka wɛ nangaka nkondja ekadimwelo lo ambola ayɛ wendana la lɔsɛnɔ ndo la nshi yayaye, kete eka Bible la yambalo tshɛ.”

Dimi komonga la eshikikelo tshɛ koko lakɔshi yɛdikɔ ya nyanga ekadimwelo lo Bible. Mandy akatome lo Danyɛlɛ tshapita 2, ndo kɛnɛ kakamadia kakamambiya. Prɔfɛsiya kɛnɛ mɛnyaka wahɔnelo wa mandji yolɛ andja w’otondo, mandji yayoyonga la shɛngiya y’efula lo nshi yaso nyɛ. Mandy akamɛnya prɔfɛsiya kina ya lo Bible yendana la nshi yaso yayaye. L’ekomelo, lakayotanaka ekadimwelo lo ambola ami! Ko akɔna akafunde prɔfɛsiya shɔ, ndo onto akɔna akoka mbuta akambo wendana la nshi yayaye l’eshikikelo tshɛ? Onde dui sɔ mɛnyaka dia Nzambi ekɔ?

WOHO WAKATSHIKITANYA BIBLE LƆSƐNƆ LAMI

Mandy akamɛnyanya la Horst nde la Angelika, atshukanyi w’Ɛmɛnyi wa Jehowa wakayokimanyiya dia nshihodia Ɔtɛkɛta wa Nzambi dimɛna. Kombeta edja, lakayoshihodia dia Ɛmɛnyi wa Jehowa wekɔ tshunda di’ɔtɛmwɛlɔ ɔtɔi diakamba dimɛna ndo diakotola yambalo y’anto lo lokombo l’oshika la Nzambi mbuta ate, Jehowa. (Osambo 83:18; Mateo 6:9) Lakeke dia Jehowa Nzambi mbishaka anto elongamelo ka ndjɔsɛna pondjo pondjo lo paradiso ka la nkɛtɛ. Osambo 37:9 mbutaka ɔnɛ: “Wanɛ watolongamɛka le Jehowa wayokita nkɛtɛ.” Dui sɔ diakakutola yambalo yami dia elongamelo kɛnɛ kekɔ le anto tshɛ wasala la wolo dia nsɛna lo ndjela atɔndɔ wa Nzambi wendana la lɔkɛwɔ oko wadiɛnya Bible.

Koko, lakalɔshaka dia ntshikitanya yoho yami ya lɔsɛnɔ lo liɔtɔnganyiya la kɛnɛ ketsha Bible. Woho wakamatahamaka lo mishiki ndo lo nsanga asango akambetsha kanga otako, ɔnkɔnɛ lakeke dia monga ntondo l’okitshakitsha. Laadiko dia laasɔ, komonga wɔdu le mi dia ntshika lɔsɛnɔ la kɔlɔ laki la mi. Ande lowando lele la mi lo woho wɛnya Jehowa solo dia lotutsha, kɛtshi ndo woho washihodiande wanɛ wasala la wolo awɔ dia nkamba la kɛnɛ ketsha Bible lee!

Kɔminismɛ ndo wetshelo w’ɔnɛ Nzambi bu wakandowanya l’edja k’ɛnɔnyi 18 w’etatelo ka lɔsɛnɔ lami, koko Bible kakatshikitanya lɔsɛnɔ lami tshɛ lo tshɛ. Kɛnɛ kakameke kakakitshakitsha okiyanu ami wendana la nshi yayaye ndo kakambisha oyango lo lɔsɛnɔ. Lo 1993, lakalongola batisimu dia nkoma Ɔmɛnyi wa Jehowa ndo lo 2000, lakayotshuka Tabitha, kadiyɛso kele l’ohetoheto. Tekɔ lo mbetsha wenya efula lo nkimanyiya anto akina dia vɔ nshihodia Bible. Anto efula wekɔ la yoho ya lɔsɛnɔ lakimi la yɔ, mbuta ate amɔtshi ndjashaka lo Kɔminismɛ ndo lo wetshelo w’ɔnɛ Nzambi bu. Lekɔ l’ɔngɛnɔngɛnɔ w’efula etena kawaɛnyami woho wa vɔ mbeya Jehowa.

WAHƆ WAMOMOKONDJA

Etena kakamasangana mbala ka ntondo l’Ɛmɛnyi wa Jehowa, ambutshi ami wakakiyana efula. Koko, ntatɛ oma laasɔ, vɔ wakɛnyi etshikitanu w’amɛna lo lɔsɛnɔ lami lo woho wakamatatɛ sanganaka la Ɛmɛnyi wa Jehowa. Lekɔ l’ɔngɛnɔngɛnɔ efula lo woho wowadia Bible ndo wowɔtɔ lo nsanganya y’Akristo y’Ɛmɛnyi wa Jehowa nshi nyɛ.

Dimi la Tabitha tekɔ l’ɔngɛnɔngɛnɔ lo diwala diaso nɛ dia tekɔ lo nsala la wolo dia ndjela la yambalo tshɛ alako washa Bible atshukanyi. Ɛnyɛlɔ, lo nkitanyiya dako diendana la ntshikala la kɔlamelo lo diwala, dui sɔ tetemalaka nkeketsha diwala diaso.​—Hɛbɛru 13:4.

Laya bu la wɔma lo lɔsɛnɔ ndo ekiyanu wendana la nshi yayaye. Lekɔ lo ndjaoka dia lekɔ l’atei wa nkumbo ka l’andja w’otondo k’ambetawudi, lɛnɛ atanaso ɔngɛnɔngɛnɔ wa mɛtɛ ndo kaamɛ. Lo nkumbo kɛsɔ, sho tshɛ tekɔ woho ɔtɔi. Ɔsɔ kele dui dimɔtshi diakamalekaka nanga ndo ndjasha lɔsɛnɔ lami l’otondo tshɛ lɔkɔ.

^ od. 12 Lokombo lakatshikitanyema.