Tshɔka lɛnɛ ele awui

Tshɔka lo ɛtɛ w'awui

TSHOTO Y'ETANGELO No. 3 2016 | Etena kavɔ lakiso ɔmɔtshi la ngandji

Ndooko onto lakoka mbuta ate nde havɔki. Kakɔna kakokaso nsala etena kele ose nkumbo kana ɔngɛnyi aso ɔmɔtshi ambovɔ?

ASAWO WƆTƆNƐ L'ƆTƐ A DUI WA LO LOHOSO

Etena kavushaso lakiso ɔmɔtshi la ngandji

Ngande wakokaso ndɔshana la lɔkɔnyɔ? Onde ekɔ elongamelo kɛmɔtshi lo dikambo dia wakiso wa ngandji wakavu?

ASAWO WƆTƆNƐ L'ƆTƐ A DUI WA LO LOHOSO

Onde ekɔ kɔlɔ monga la ɔkɛyi?

Kakɔna kahombaso nsala naka anto akina wambototɛ ɔnɛ tambonga la ɔkɛyi wa tshambandeko etena kambotovusha lakiso ɔmɔtshi la ngandji?

ASAWO WƆTƆNƐ L'ƆTƐ A DUI WA LO LOHOSO

Woho wa ndɔshana la ɔkɛyi

Bible mbishaka alako w’ohomba watokimanyiya.

ASAWO WƆTƆNƐ L'ƆTƐ A DUI WA LO LOHOSO

Tosambe wanɛ wele l’otanda

Kaanga angɛnyi w’eshika koka mbohɛ ehomba wele l’anto wambovusha lakiwɔ la ngandji.

ASAWO WƆTƆNƐ L'ƆTƐ A DUI WA LO LOHOSO

Anto wakavu wayɔsɛna nto!

Onde elongamelo kasha Bible kekɔ mɛtɛ?

Onde wɛ akeyaka?

Aki she aki Yɔsɛfu? Naa ahɔndɔ ndo alangi wakatanemaka lo nshi yakafundamaka Bible?

BIBLE TSHIKITANYAKA NSƐNƆ Y'ANTO

Lakeke dia nɛnya wamato ndo ndjalɛnya dimɛ

Joseph Ehrenbogen akadia dui dimɔtshi lo Bible diakokimanyiya dia nsala etshikitanu wa tshɛ lo tshɛ lo lɔsɛnɔ lande.

TOKOYA MBETAWƆ KAWƆ

‘Dimi mbetawɔka ntshɔ’

Laadiko dia mbetawɔ, Rɛbɛka akakɛnɛmɔla waonga akina efula wa diambo.

Kakɔna kata Bible?

Onde ekɔ kɔlɔ nimola lokombo la Nzambi?