Tshɔka lɛnɛ ele awui

Tshɔka lo ɛtɛ w'awui

TSHOTO Y'ETANGELO No. 2 2019 | Onde lɔsɛnɔ lekɔ ohomba?

Onde dui dimɔtshi diakakosha ɔkɛyi diakakokonya dia ndjambola dia kana lɔsɛnɔ lekɔ ohomba?

Etena konga lɔsɛnɔ edika w’edika

Lɔsɛnɔ lekɔ ohomba kaanga etena keso l’ekakatanu.

Etena katomba mpokoso

Bible mbishaka alako w’eshika wakoka kokimanyiya dia wɛ nyomokondja wolo l’ɔkɔngɔ wa mpomɔ mpokoso k’oma lo diangɔ diakatongama.

Etena kavushaso lakiso la ngandji

Enda alako atanu wakoka kokimanyiya dia mbikikɛ naka wɛ akavusha lakiyɛ la ngandji.

Etena kashisha olonganyi ɔmɔtshi kɔlamelo

Atshukanyi efula wele elonganyi awɔ wakashisha kɔlamelo yawɔ kondjaka ekeketshelo lo Afundelo.

Etena keyɛ la hemɔ ka wolo

Enda kɛnɛ kakasale anto amɔtshi etena kakiwɔ la hemɔ ka wolo.

Etena kokayɛ dia wɛ hayokoka nsɛna

Onde wɛ ambɔkɔmɔka efula lushi lɔmɔtshi polo ndo lo wɛ nkombola dia ndjadiaka? Lende akokayɛ nyanga ekimanyielo?

Ɔkɔkɔ wɛnya ohomba wa lɔsɛnɔ

Oyadi anto akina hawoshihodia ekakatanu wele layɛ, eya dia Nzambi ndjakiyanyaka dikambo diayɛ ndo nangaka kokimanyiya.

“Nde ndjakiyanyaka dikambo diayɛ”

Avɛsa wa lo Bible anɛ koka kokeketsha ndo kosha wolo.