Wɛnamelo
Efundelo
Osato

(Osambo 19)

 1. 1. Olongo wekɔ lo nsanya lotombo

  Laki Jehowa ndo woke

  woke wande.

  Nyɛsɔ tootombolake lushi tshɛ.

  Tɔɔtɔ mbewoyaka lomba ndo

  ngandji kakinde.

 2. 2. Ɛlɛmbɛ wa Nzambi wekɔ kokele,

  Vɔ mbishaka anto lɔsɛnɔ l’oshika.

  Wadjango wakinde wekɔ mɛtɛ.

  Dui diakinde diekɔ mɛtɛ

  Ndo diɔ diekɔ shikaa.

 3. 3. Wɔma wa Nzambi wekɔ pudipudi.

  Wadjango wande tshɛ ndeka

  paonyi nɛmɔ.

  Ɛlɛmbɛ wakinde tokokɛka.

  Nde ekɔ la lokumu ndo

  Ekɔ la kɛnɛmɔ.