Wɛnamelo
Efundelo
Osato

(Osambo 19)

 1. 1. Jehowa le, dimɛmɛ mbeyaka.

  Nunu dia tɔɔtɔ kotombolaka.

  Otsho la yanyi mɛnyaka nshi tshɛ

  Yimba yayɛ ndo wolo wakiyɛ.

  Otsho la yanyi mɛnyaka nshi tshɛ

  Yimba yayɛ ndo wolo wakiyɛ.

 2. 2. Wɛmɛ mbele Otungi wa loowa

  Nd’Ɔnɔmbɔdi wa ndjale nd’eduwa.

  Lam’ɛnaso olongo wa woke,

  Sho tshɛ kokaka wɔma hakoke.

  Lam’ɛnaso olongo wa woke,

  Sho tshɛ kokaka wɔma hakoke.

 3. 3. Ɛlɛmb’ayɛ wekɔ nshi tshɛ mɛtɛ.

  Wɛ toshaka waohwelo lushi tshɛ.

  Vɔ tetɛka akanga wa lomba

  Ndo vɔ wekɔ la nɛmɔ dia mamba.

  Vɔ tetɛka akanga wa lomba

  Ndo vɔ wekɔ la nɛmɔ dia mamba.