Tshɔka lɛnɛ ele awui

Tshɔka lo ɛtɛ w'awui

Esambishelo ka lo luudu la luudu l’Itali

DIKATSHI DIA LOSANGANYA LA LƆSƐNƆ NDO OLIMU ASO Ngɔndɔ k'esambele 2017

Bɛnyɛlɔ dia mbɔtwɛlɔ

Bɛnyɛlɔ dia mbɔtwɛlɔ dia Tshoto y’Etangelo ndo dia woho wa mbetsha akambo wa mɛtɛ lo kɛnɛ kendana la asui. Kamba la tokanyi tɔnɛ dia nkongɛ mbɔtwɛlɔ yayɛ hita.

AKAMBO W’OHOMBA W’OMA L’ƆTƐKƐTA WA NZAMBI

Onde wɛ ekɔ la otema wa emunyi?

Lo woho akɔna wele otema aso mendanaka la wɔsɛlɔ aso wa tɛdikɔ lo kɛnɛ kendana la tɔkɛnyɔ kana ɔlɔtɔ ndo ɔlɔngɔswɛlɔ aso wa divo? Monga l’otema w’emunyi kɛdikɛdi na?

AKAMBO W’OHOMBA W’OMA L’ƆTƐKƐTA WA NZAMBI

Onde wɛ kotshaka alaka ayɛ?

Wetshelo akɔna wakondjaso oma lo etombelo waki la nkumekanga Zɛdɛkiya l’ɔtɛ wakinde kokitanyiya alaka ande?

AKAMBO W’OHOMBA W’OMA L’ƆTƐKƐTA WA NZAMBI

Etena kadimanyiya Jehowa, onde nde mbohɛka?

Djembetelo yakɔna yɛnya bɛnyɛlɔ dia lo Bible edimanyielo ka Jehowa? Lo woho akɔna wele woho wakandasalɛ Davidɛ, Manase ndo Petero akambo tokimanyiyaka dia ndjaɛkɛ lo edimanyielo kande?

LƆSƐNƆ L’OKRISTO

Onde wɛ ndjadimanyiyaka wɛmɛ?

Kokaka monga dui dia wolo dia sho ndjadimanyiya munga yaso yakete kaanga naka Jehowa ambotodimanyiyaka. Kakɔna kakoka tokimanyiya?

AKAMBO W’OHOMBA W’OMA L’ƆTƐKƐTA WA NZAMBI

Lowandji lekɔ dikambo dia ɔnɛ lele la lotshungɔ

Ngande wakakotshama prɔfɛsiya k’Ɛzɛkiyɛlɛ le Yeso lo kɛnɛ kendana la nkumekanga kele la lotshungɔ la mbolɛ? Kakɔna katetsha dui nɛ lo dikambo dia Jehowa?

LƆSƐNƆ L’OKRISTO

Toho ta monga la loshilambo lo esambishelo ka lo tshena pe

Etena keso la soko dia luudu, sho mbeyaka mɛna dia ampokami wekɔ lo tenda kana wekɔ lo tohokamɛ. Ko ngande wakokaso mɛnya loshilambo?

AKAMBO W’OHOMBA W’OMA L‘ƆTƐKƐTA WA NZAMBI

Prɔfɛsiya kendana la olanyelo wa Tura mɛnyaka ohomba wa ndjaɛkɛ lo Ɔtɛkɛta wa Jehowa

Prɔfɛsiya k’Ɛzɛkiyɛlɛ kendana la olanyelo wa Tura kakakotshama lo yoho ya diambo.