Etena keyɛ la kalasa, onde wɛ atokaka wɔma dia ndjaeyanya oko Ɔmɛnyi wa Jehowa ndo nsambisha? Naka ngasɔ mbediɔ, ngande wakokayɛ ‘nkondja dihonga’ dia ntɛkɛta awui wa Jehowa? (1Tɛ 2:2) Ɛkɔkɔ akɔna wele la yɛ dia nsala dui sɔ? L’ɔkɔngɔ wa nyu menda vidɛo yele l’ɔtɛ a dui ɔnɛ: Jehowa ayokokimanyiya dia monga la dihonga, nyokadimole lo ambola wayela anɛ:

  1. Ɛnyɛlɔ kakɔna ka lo Bible kakakimanyiya Sɔfi dia monga la dihonga?

  2. Ngande wakakondja Sɔfi wahɔ oma lo tahembaki la ntondo?

  3. Lande na kahombayɛ sambishaka asekayɛ wa la kalasa?

  4. Naka wɛ hayɔtɔ kalasa, wetshelo akɔna wamboyokondja oma lo vidɛo nyɛ?