Tshɔka lɛnɛ ele awui

Tshɔka lo ɛtɛ w'awui

Ɔlɔngɔswɛlɔ wa Mbalasa ka Diolelo la Suisse

DIKATSHI DIA LOSANGANYA LA LƆSƐNƆ NDO OLIMU ASO Ngɔndɔ ka tanu 2017

Bɛnyɛlɔ dia mbɔtwɛlɔ

Bɛnyɛlɔ dia mbɔtwɛlɔ dia Tshoto y’Etangelo ndo dia woho wa mbetsha akambo wa mɛtɛ lo kɛnɛ kendana la nshi yayaye. Kamba la tokanyi tɔnɛ dia nkongɛ mbɔtwɛlɔ yayɛ hita.

AKAMBO W’OHOMBA W’OMA L’ƆTƐKƐTA WA NZAMBI

Djembetelo yakɛnyaka dia Isariyɛlɛ akahombe nɔngɔsɔma

Kakɔna kakalake Jehowa Nzambi etena kakandalɔmbɔla omvutshi Jɛrɛmiya dia tosomba ekambɔ? Ngande wakɛnya Jehowa ɔlɔlɔ ande?

AKAMBO W’OHOBA W’OMA L’ƆTƐKƐTA WA NZAMBI

Ɛbɛdɛ-Mɛlɛkɛ, ekɔ ɛnyɛlɔ ka kanga dihonga ndo ɔlɔlɔ

Nde aki la dihonga ndo akɔshi yɛdikɔ lo ntɛkɛta la nkumekanga Zɛdɛkiya, koko nde akakɛnɛmɔla ɔlɔlɔ ande otsha le Jɛrɛmiya, omvutshi waki Nzambi.

LƆSƐNƆ L’OKRISTO

Tɔlɔngɔsɔlake ahole aso w’ɔtɛmwɛlɔ

Ahole aso w’ɔtɛmwɛlɔ ndɔtaka lokombo l’ekila laki Nzambi, diakɔ diele ekɔ ohomba mbetɛka ahole akɔ pudipudi ndo mbaalɔngɔsɔlaka dimɛna. Ngande wakoka onto tshɛ la l’atei aso mbisha lonya l’ɔlɔngɔswɛlɔ wa Mbalasa ka Diolelo?

AKAMBO W’OHOMBA W’OMA L’ƆTƐKƐTA WA NZAMBI

Jehowa ayofuta onto l’onto lo ndjela etsha ande

Omvutshi Jɛrɛmiya nde la nkumekanga Zɛdɛkiya waki la losambi la elanyelo ka Jɛrusalɛma, koko ɛkɔndɔ awɔ ntshikitana woho w’anyanya.

LƆSƐNƆ L’OKRISTO

Jehowa hohɛ ngandji kanyu

Ngande wɔsa Jehowa ekambi ande waya esombe wele waya la elelo l’olimu w’esambishelo?

AKAMBO W’OHOMBA W’OMA L’ƆTƐKƐTA WA NZAMBI

Tshika “ndjayangɛ diangɔ dia weke”

Baruka akatɛmɔlaka Jehowa ndo akakimanyiya Jɛrɛmiya la kɔlamelo tshɛ, koko nde akayoshishaka wɛdimo ande l’etena kɛmɔtshi. Baruka akandahombe nsala dia shimbamɛ lo elanyelo ka Jɛrusalɛma?

AKAMBO W’OHOMBA W’OMA L’ƆTƐKƐTA WA NZAMBI

Jehowa tshɔkɔlaka anto wele la okitshakitsha ndo mbishaka akanga w’etako dilanya

Ase Babilɔna w’etako wakasalɛ ekambi wa Jehowa awui l’esehe tshɛ. Ase Isariyɛlɛ wakayatshumoya wakatshungɔ oma lo lɔhɔmbɔ. Ko kakɔna kakakomɛ Babilɔna?