Jɔbɔ akakome kanga wola, akavusha wakinde wa ngandji ndo akatate hemɔ ka wolo, koko nde akatshikala la kɔlamelo. Diakɔ diele, Satana akahembe nkamba l’ɔkɔmwɛlɔ dia shishɛ Jɔbɔ kɔlamelo yande. “Angɛnyi” ande asato wakaye. Ntondotondo, vɔ wakɛnya oko wekɔ lo mbooka kɛtshi. Oma laasɔ, l’edja ka nshi esambele vɔ wakatshikala la Jɔbɔ aha la mbotɛ kaanga dui ɔtɔi, vɔ kɔtɛkɛta kaanga dui ɔtɔi di’ekeketshelo. Ɛtɛkɛta wakayelana wakalole tɔɔ la lɔlɛngɔ ndo l’emamatanya wa kɔlɔ.

Jɔbɔ akalame kɔlamelo yande le Jehowa oyadi l’atei wa tɔsɛngiya ta wolo

6:3; 7:16; 9:20-22; 10:1, 12

  • Lɔkɔnyɔ lakaleke tshɛ laki la Jɔbɔ lakookonya dia monga la ɛnɛlɔ ka kɔlɔ k’akambo. Nde akayokoma lo mbuta awui wotata ɔnɛ Nzambi hete oyadi nde kotshikalaka la kɔlamelo

  • L’ɔtɛ wakinde l’ɔkɔmwɛlɔ, Jɔbɔ kokana yimba lo awui akina wakakoke monga lo kiɔkɔ y’asui ande

  • Kaanga mbakinde la lɔkɔnyɔ l’efula, Jɔbɔ akatetemala mbutɛ asɔngwɛdi ande dia ngandji kande otsha le Jehowa