●○○ WENDELO WA NTONDO

Dimbola: Lende akokaso ntana alako w’eshika dia monga la lɔsɛnɔ l’ɔngɛnɔngɛnɔ?

Divɛsa: Os 1:1, 2

Mbala kayaye: Shɛngiya yakɔna yakoka monga la ngandji ka falanga ndo diangɔ diele la so l’ɔngɛnɔngɛnɔ aso?

○○● WENDELO W’OYOYO WA NTONDO

Dimbola: Shɛngiya yakɔna yakoka monga la ngandji ka falanga ndo diangɔ diele la so l’ɔngɛnɔngɛnɔ aso?

Divɛsa: 1Ti 6:9, 10

Mbala kayaye: Wahɔ akɔna waya lo ntetemala monga l’ekanelo ka yimba k’ɔlɔlɔ?

○○● WENDELO W’OYOYO WA HENDE

Dimbola: Wahɔ akɔna waya lo ntetemala monga l’ekanelo ka yimba k’ɔlɔlɔ?

Divɛsa: Tok 17:22

Mbala kayaye: Ngande wakoka nkumbo monga la lɔsɛnɔ la dimɛna kaanga l’atei w’ekakatanu?