Yeso aketsha ate: “Nyakalongola olongolalongola, nyotokimɔ okimɔkimɔ.” (Mat 10:8) Sho ndjelaka ɛlɔmbwɛlɔ kokɛma hwe kɛsɔ lo ntona nsondja anto Bible kana ekanda wakilembetshiya. (2Kɔ 2:17) Koko ekanda ɛsɔ wekɔ la wetshelo wa mɛtɛ w’ohomba w’oma l’Ɔtɛkɛta wa Nzambi. Welo ndo adepasɛ efula salemaka dia ntondja ekanda ɛsɔ ndo mbatoma lo tshumanelo dia l’andja w’otondo. Diakɔ diele, sho pombaka mbɔsaka paka ekanda weso l’ohomba.

Kamba la shɛnɔdi etena kakahɛyɛ anto ekanda ɛsɔ kaanga l’esambishelo ka lo sɛkɛ. (Mat 7:6) Lo dihole dia mbisha tsho anto watete mikanda, dja welo dia nsawola la wɔ dia nshikikɛ dia kana wekɔ la nsaki. Onde wɛ koka nkadimola ɔnɛ eelo lo dimbola dimɔtshi l’atei wa ambola wele lo kiombo? Naka wɛ hashihodia dia onto kapanda ekɔ la nsaki, kete ayoleka dimɛna mbisha onto akɔ traktɛ. Koko naka nde ambɔlɔmba periodikɛ kana okanda okina, sho koka mboshawɔ l’ɔngɛnɔngɛnɔ tshɛ.—Tok 3:27, 28.