Tshɔka lɛnɛ ele awui

Tshɔka lo ɛtɛ w'awui

Akadiyɛso washa onto biukubuku Hokamɛ Nzambi la Indonésie

DIKATSHI DIA LOSANGANYA LA LƆSƐNƆ NDO OLIMU ASO Ngɔndɔ ka hende 2016

Bɛnyɛlɔ dia mbɔtwɛlɔ

Tokanyi tendana la woho wa mbisha anto Réveillez-vous ! ndo biukubuku Hokamɛ Nzambi. Kamba la bɛnyɛlɔ dia nɔngɔsɔla mbɔtwɛlɔ yayɛ hita.

AKAMBO W’OHOMBA W’OMA L’ƆTƐKƐTA WA NZAMBI

Nɛhɛmiya akalangaka ɔtɛmwɛlɔ wa mɛtɛ

Onga oko onto lɛɛna welo wadjande dia nyomohika mpele dia Jɛrusalɛma ndo atatɔlɛ ɔtɛmwɛlɔ wa mɛtɛ otsha la ntondo. (Nehemiya 1-4)

AKAMBO W’OHOMBA W’OMA L’ƆTƐKƐTA WA NZAMBI

Nɛhɛmiya aki omendji w’oshika

Nde akakimanyiya ase Isariyɛlɛ dia ngɛnangɛna ɔtɛmwɛlɔ wa mɛtɛ. Onga oko onto lɛɛna woho weta akambo la Jɛrusalɛma lo ngɔndɔ Tishiri 455 B.C.E. (Nehemiya 8:1-18)

AKAMBO W’OHOMBA W’OMA L’ƆTƐKƐTA WA NZAMBI

Atɛmɔdi wa kɔlamelo sukɛka tɛdikɔ ta teokrasi

Lo nshi ya Nɛhɛmiya, ekambi wa Jehowa wakasukɛka ɔtɛmwɛlɔ wa mɛtɛ la lolango lawɔ. (Nehemiya 9-11)

LƆSƐNƆ L’OKRISTO

La meilleure vie qui soit

Ɛlɔngɔlɔngɔ l’esekaseka wa l’okongamelo wa Jehowa wekɔ la waaso efula wa monga l’ɔngɛnɔngɛnɔ lo lɔsɛnɔ lawɔ. Kamba la ambola dia nyu nkɛtshanya awui wa lo vidɛo.

AKAMBO W’OHOMBA W’OMA L’ƆTƐKƐTA WA NZAMBI

Wetshelo w’ohomba w’oma lo dibuku dia Nehemiya

Onga oko onto lɛna woho wamɛ Nɛhɛmiya ɔtɛmwɛlɔ wa mɛtɛ l’ohetoheto tshɛ. (Nehemiya 12-13)

LƆSƐNƆ L’OKRISTO

Elɛ onto tshɛ la l’ɛtshi kayɛ ka nkɛtɛ oya lo Eohwelo

Ɛnyɛlɔ ka mbɔtwɛlɔ ka dikatshi dia leeta di’oya lo Eohwelo ka lo 2016. Yela wanya walɔmbama dia nomialomia nsaki tshɛ kɛnya onto.

AKAMBO W’OHOMBA W’OMA LO ƆTƐKƐTA WA NZAMBI

Ɛsta akakokɛ ekambi wa Nzambi

Akɛnya dihonga diande dia mamba dia nkokɛ ekambi wa Jehowa. (Esta 1-5)