TSHOTO Y’ETANGELO

Dimbola: Onde andjelo wekɔ mɛtɛ?

Divɛsa: Os 103:20

Woho wa mbisha: Numɛlɔ kɛnɛ ka Tshoto y’Etangelo tɛkɛtaka kɛnɛ kata Bible lo dikambo dia andjelo ndo woho wewɔ la shɛngiya lo lɔsɛnɔ laso nshi nyɛ.

TETSHA AKAMBO WA MƐTƐ

Dimbola: Onde wɛ fɔnyaka dia awui wa siansɛ hawosukɛ kɛnɛ kata Bible?

Divɛsa: Isa 40:22

Mɛtɛ: Kɛnɛ kata Bible lo dikambo dia awui wa siansɛ kekɔ mɛtɛ.

DIKATSHI DIA LEETA DI’OYA LO LOSANGANYA LA L’ETSHUMANELO (Dikatshi dia leeta)

Woho wa mbisha: Dimi nangaka kelɛ dia wɛ ndjohokamɛ sawo di’oma lo Bible. Diɔ diayoshama lo Mbalasa ka Diolelo, dihole diaso di’ɔtɛmwɛlɔ. [Shande dikatshi dia leeta di’oya lo losanganya, funda wonya, dihole dia losanganya la lo wikɛndɛ ndo tɛnde ɔtɛ a dui wa sawo dia lo sɛkɛ.]

Dimbola: Onde wɛ ambotshɔka lo Mbalasa ka Diolelo lushi lɔmɔtshi? [Naka kokaka, ɛnyande vidɛo Kakɔna kasalema lo Mbalasa ka Diolelo?]

LƆNGƆSƆLA MBƆTWƐLƆ KAYƐ HITA

Nkamba la bɛnyɛlɔ dia mbɔtwɛlɔ di’etshi lo nsala mbɔtwɛlɔ kayɛ hita l’olimu w’esambishelo.