Wɛnamelo
Efundelo
Osato

Lande na kele lomba l’oma le Nzambi lekɔ ohomba efula? Lomba lɔsɔ minyaka wanɛ wele la lɔ oma lo mboka ya kɔlɔ ndo mbatshikaka la lɔsɛnɔ. Lɔ lekɔ la shɛngiya ya dimɛna le wɔ, l’ɛtɛkɛta ndo l’etsha awɔ.

Lomba tokokɛka diaha monga la otako

16:18, 19

  • Onto lele la lomba mbetawɔka dia Jehowa mbele Kiɔkɔ ya lomba tshɛ

  • Anto watondoya kana walongola ɛkɛndɛ ekina pombaka ndjalama djekoleko diaha monga la otako ndo didiya

Lomba kimanyiyaka onto dia monga l’ɛtɛkɛta w’amɛna

16:21-24

  • Onto lele la lomba kambaka la shɛnɔdi dia mɛna kɛnɛ kele ɔlɔlɔ le anto akina ndo tɛkɛtaka dimɛna dikambo diawɔ

  • Ɛtɛkɛta wa lomba mbetawoyaka ndo wekɔ mpɛ oko osanga, vɔ bu wolo wolo ndo hawela ewanu