Ɛzɛra akayalɔngɔsɔla dia nkalola la Jɛrusalɛma

7:6, 22; 8:26, 27

  • Akalongola lotshungɔ oma le nkumekanga Aratashasha dia nkalola la Jɛrusalɛma dia tɔtɔla ɔtɛmwɛlɔ wa Jehowa otsha la ntondo lɛkɔ

  • Nkumekanga akasha Ɛzɛra ‘kɛnɛ tshɛ kakandɔɔlɔmbɛ’ dikambo dia luudu la Jehowa, mbuta ate paonyi, mfɛsa, eponga, wanu, esɔ ndo lɛɛhɔ, diangɔ sɔ tshɛ diekɔ la nɛmɔ dia dɔlara di’ase Amɛrikɛ ndekana 100 000 000 lo nshi yaso nyɛ

Ɛzɛra akayaɛkɛ le Jehowa dia nkokɛ ekambi Ande

7:13; 8:21-23

  • Okalwelo w’otsha la Jɛrusalɛma akahombe monga wolo

  • Otadimbo akɔ aki la kilɔmɛtrɛ suke la 1 600 km lo ɛtshi ka nkɛtɛ ka waale

  • Lɔkɛndɔ lakɔshi oko ngɔndɔ 4

  • Wanɛ wakakalola wakahombe monga la mbetawɔ ka wolo, l’ohetoheto lo dikambo dia ɔtɛmwɛlɔ wa mɛtɛ ndo la dihonga

ƐZƐRA AKANDE LƆKƐNDƆ KAAMƐ LA . . .

Paonyi ndo fɛsa yaki la wotsho wolekanyi talata 750 Suke la wotsho wa ndjɔvu 3 ya waomi ya weke ya l’Afrikɛ!

EKAKATANU WAKAHOMANA LA WANƐ WAKAKALOLA . . .

Elui wa dengalenga, oswe wa shɛnga, diangɔ dikina dia waale