Wɛnamelo
Efundelo
Osato

MANASE

Jehowa aketawɔ dia nde mindama oma le ase Asuriya ndo tɔlama la Babilɔna lo mɔlɔla.

ƐLƆMBWƐLƆ KANDE LA NTONDO KA NDE MINDAMA LO LOKANU

 • Akake ahole w’elambwelo dikambo dia nzambi ya kashi

 • Akalambola anande hita w’apami oko elambo

 • Akakɛdia dikila diaha l’onongo

 • Akasukɛ ditshelo di’awui w’ɛdiɛngɛ lo wodja w’otondo

ƐLƆMBWƐLƆ KANDE L’ƆKƆNGƆ WA NDE TSHUNGƆ OMA LO LOKANU

 • Akayakitshakitsha ndamɛ lo yɛdikɔ y’efula

 • Akalɔmbɛ Jehowa; akakimɔ elambo

 • Akanya dambwelo dia nzambi ya kashi

 • Akadjangɛ wodja dia kambɛ Jehowa

JƆSIYA

LO EDJA TSHƐ K’ƐLƆMBWƐLƆ KANDE

 • Akayange Jehowa

 • Akɛdia Juda ndo Jɛrusalɛma

 • Akalɔngɔsɔla luudu la Jehowa, akashola dibuku di’Ɛlɛmbɛ