Enda woho wasalema ekongelo kaso ka mbeka l’anto Bible ofele.