Tshɔka lɛnɛ ele awui

Tshɔka menu kekina

Ɛmɛnyi wa Jehowa

Ɔtɛtɛla

Onde Ɛmɛnyi wa Jehowa wekɔ la mbetawɔ le Yeso?

Onde Ɛmɛnyi wa Jehowa wekɔ la mbetawɔ le Yeso?

Eelo. Tekɔ la mbetawɔ le Yeso lakate ate: “Dimi lekɔ mboka, mɛtɛ ndo lɔsɛnɔ. Ndooko onto laya le Papa paka lo tshimbo yami.” (Joani 14:6) Tekɔ la mbetawɔ dia Yeso akaye la nkɛtɛ oma l’olongo ndo akakimɔ lɔsɛnɔ lande l’onto la kokele oko oshinga w’etshungwelo. (Mateo 20:28) Nyɔi ndo eolwelo kande kayokimanyiya wanɛ wele la mbetawɔ le nde dia nkondja lɔsɛnɔ la pondjo. (Joani 3:16) Tekɔ la mbetawɔ nto ɔnɛ Yeso ekɔ lo mbolɛ oko Nkumekanga ka Diolelo diaki Nzambi dia l’olongo, ndo keema edja diɔ diayanga mbela wɔladi lo nkɛtɛ k’otondo. (Ɛnyɛlɔ 11:15) Koko, Yeso akate hwe ate: “Papa ndekami.” (Joani 14:28) Ɔnkɔnɛ, sho hatɔtɛmɔla Yeso ndo hatetawɔ dia nde ekɔ Nzambi Kanga-Wolo-Tshɛ.