Pumunta sa nilalaman

WORKSHEET

Patibayin ang Iyong Paninindigan: Virginity

Matutulungan ka ng worksheet na ito na patibayin ang iyong determinasyong sundin ang batas ng Diyos na nagbabawal sa pakikipag-sex nang di-kasal.