Matutulungan ka ng worksheet na ito na patibayin ang iyong determinasyong sundin ang batas ng Diyos na nagbabawal sa pakikipag-sex nang di-kasal.