Pumunta sa nilalaman

WORKSHEET

Pagharap sa Iyong mga Pagkakamali

Gamitin ang worksheet na ito para suriin ang iyong sarili at tulungan kang aminin ang iyong mga pagkakamali.