Pumunta sa nilalaman

WORKSHEET

Pag-uusap Tungkol sa Musika

Makatutulong ang dalawang-bahaging worksheet na ito para makausap mo ang mga magulang mo tungkol sa pinipili mong musika.