Isang worksheet na tutulong sa iyo na makaiwas sa tukso.