Makatutulong ang worksheet na ito para maharap ang mga hamon ng pagbibinata’t pagdadalaga.