May tatlong paraan para makatulong ka sa nangangailangan!