Pumunta sa nilalaman

WORKSHEET

Magkaibigan o Nagkakáibigán?

Matutulungan ka ng worksheet na ito na maiwasang magkagusto sa taong wala namang gusto sa iyo.