Pumunta sa nilalaman

WORKSHEET

Mag-isip Muna Bago Magpatato

Worksheet na makakatulong sa iyo na pag-isipan kung dapat kang magpatato o hindi.