Isang guide na tutulong sa iyo na manindigan at ipagtanggol ang iyong paniniwala.