Gamitin ang worksheet na ito para mapatibay ang paniniwala mo na mayroon ngang Maylalang.