Ang worksheet na ito ay tutulong sa iyo na makita ang pananamit na babagay sa iyo.