Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Paano Ko Maibabalik ang Tiwala sa Akin ng mga Magulang Ko?

Ang puwede mong gawin

Pag-isipan ito: Posible bang dahil sa iginagawi mo kung kaya walang tiwala sa iyo ang mga magulang mo?

Bilang halimbawa, isinulat ni apostol Pablo: “Nais naming gumawi nang matapat sa lahat ng bagay.” (Hebreo 13:18) Tanungin ang sarili, ‘Lagi ba akong nagsasabi ng totoo kapag tinatanong ako ng mga magulang ko kung saan ako galing at kung ano ang ginawa ko?’

Pumili ng pangalan sa ibaba at basahin ang kanilang kuwento.

 Lori  Beverly

 Lori

Palihim akong nakikipag-e-mail sa crush ko. Nalaman ito ng mga magulang ko at pinagsabihan akong itigil ito. Nangako ako, pero hindi ako tumupad. Paulit-ulit na nangyari ’yan sa loob ng isang taon. Mag-i-e-mail ako sa crush ko, mabibisto ng mga magulang ko, magsosori ako at mangangakong titigil na, pero hindi ko tinutupad. Dumating sa punto na wala na talaga silang tiwala sa akin!

Sa tingin mo, bakit kaya nawalan ng tiwala kay Lori ang mga magulang niya?

Kung ikaw ang magulang ni Lori, ano ang gagawin mo, at bakit?

Ano ang dapat na ginawa ni Lori nang una siyang kausapin ng kaniyang mga magulang tungkol sa problema?

 Beverly

Walang tiwala noon ang mga magulang ko sa akin pagdating sa mga lalaki, pero naiintindihan ko na ngayon kung bakit. Nakikipag-flirt ako noon sa dalawang lalaking mas matanda sa akin nang dalawang taon. Nakikipag-telebabad ako sa kanila, at sa mga get-together, halos sila lang ang kausap ko. Isang buwan akong pinagbawalan ng mga magulang ko na gumamit ng phone. Hindi nila ako pinayagang pumunta sa mga lugar na pinupuntahan din ng mga lalaking iyon.

Kung ikaw ang mga magulang ni Beverly, ano ang gagawin mo, at bakit?

Sa tingin mo, sobrang higpit ba kay Beverly ng mga magulang niya? Kung oo, bakit?

Ano ang dapat gawin ni Beverly para maibalik ang tiwala ng kaniyang mga magulang?

Kung Paano Maibabalik ang Tiwala

Ang puwede mong gawin

Ang pagbabago tungo sa pagiging mapagkakatiwalaang adulto ay tulad ng pag-akyat sa hagdan—baytang-baytang

Una, tukuyin kung sa anong bagay nawalan ng tiwala sa iyo ang mga magulang mo.

 • Pagsunod sa curfew
 • Pagtupad sa pangako
 • Pagiging nasa oras
 • Matalinong paghawak ng pera
 • Pagtapos sa gawaing-bahay
 • Kusang paggising nang maaga
 • Paglilinis ng sariling kuwarto
 • Pagsasabi ng totoo
 • Balanseng paggamit ng telepono at computer
 • Pag-amin sa kasalanan at paghingi ng sori
 • Iba pa

Ikalawa, magtakda ng goal. Patunayang mapagkakatiwalaan ka sa mga pinili mong markahan. Sundin ang payo ng Bibliya: “Alisin ninyo ang lumang personalidad na naaayon sa inyong dating landasin ng paggawi.” (Efeso 4:22) Sa kalaunan, ang pagsulong mo ay makikita ng iba, pati na ng iyong mga magulang.—1 Timoteo 4:15.

Ikatlo, puwede mong sabihin sa iyong mga magulang ang goal mo. Imbes na ipilit na dapat silang magtiwala sa iyo, magalang na itanong kung ano ang kailangan mong gawin para pagtiwalaan ka nila.

Paalaala: Huwag asahang agad-agad kang pagbibigyan ng mga magulang mo. Siyempre, gusto muna nilang matiyak na tutupad ka sa mga pangako mo. Samantalahin ang pagkakataong ito para patunayan na mapagkakatiwalaan ka. Darating din ang panahon na bibigyan ka nila ng higit na kalayaan. Ganiyan ang nangyari kay Beverly, na nabanggit kanina. Sinabi niya, “Ang tiwala, mahirap makuha, madaling maiwala.” Pero idinagdag niya, “Masaya ako ngayong naibabalik ko na ang tiwala ng mga magulang ko!”

Tandaan: Habang mas napapatunayan mong mapagkakatiwalaan ka, mas malaking tiwala rin ang ibibigay sa iyo.