Baka may kakilala kang mga kaedaran mo na pinapayagang umuwi ng bahay kahit anong oras, magsuot ng kahit anong damit na magustuhan nila, at maglakwatsa kahit saan at kahit kailan nila gustuhin. Baka masyadong abala ang mga magulang ng mga kabataang ito kaya hindi na nila napapansin ang ginagawa ng kanilang mga anak.

Ipinakikita ng Bibliya na napapahamak ang mga anak na pinalaki sa gayong paraan. (Kawikaan 29:15) Ang mga batang kinukunsinti ng kanilang mga magulang ay karaniwan nang lumalaking makasarili, kaya naman hindi nakapagtatakang maraming tao sa daigdig ngayon ang walang pag-ibig.2 Timoteo 3:1-5.

Sa halip na mainggit sa mga kabataang laki sa layaw, isipin mong ang mga patakaran ng iyong mga magulang ay katibayan na mahal ka nila at nagmamalasakit sila sa iyo. Ang mga magulang na nagtatakda ng makatuwirang limitasyon ay tumutulad sa Diyos na Jehova, na nagsabi sa kaniyang bayan:

“Pagkakalooban kita ng kaunawaan at tuturuan kita hinggil sa daan na dapat mong lakaran. Magpapayo ako habang ang aking mata ay nakatingin sa iyo.”Awit 32:8.