Pumunta sa nilalaman

Paano Ko Makakasundo ang Teacher Ko?

Mag-isip muna!

Tingnan ang nangyari kay Rachel. Laging matataas ang grade niya. Pero nagbago ito pagtuntong niya ng grade 7. “Gusto talaga akong ibagsak ng teacher ko,” ang sabi ni Rachel. Ang problema? Ayaw ng teacher sa relihiyon niya.

Ang mga teacher ay parang tuntungang-bato. Matutulungan ka nilang makatawid mula sa kawalang-alam tungo sa karunungan—pero siyempre, ikaw ang hahakbang

Ano ang nangyari? Sinabi ni Rachel: “Kapag unfair ang ibinibigay na grade sa akin ng teacher ko, sinasamahan ako ni Mommy para kausapin siya. Bandang huli, hindi na niya ako pinag-iinitan.”

Kung ganiyan din ang problema mo, huwag kang matakot na magsabi sa iyong mga magulang. Malamang na makipag-usap sila sa teacher mo at, kung kinakailangan, sa administrasyon ng eskuwela para maayos ang problema.

Totoo, may mga gusot na hindi madaling plantsahin. Kung minsan, kailangan mo talagang magtiis. (Roma 12:17, 18) “Ang sama ng ugali ng isang teacher ko,” ang sabi ni Tanya. “Lagi niya kaming iniinsulto at tinatawag na bobo. Noong una, napapaiyak ako, pero natuto rin akong huwag na lang pansinin ang mga pang-iinsulto niya. Basta nagpokus lang ako sa subject niya kaya hindi niya ako masyadong napag-initan. Iilan lang kami na nakakuha ng magandang grade. Pagkaraan ng dalawang taon, napatalsik siya.”

Tandaan: Kapag natutuhan mong pagtiisan ang isang masungit na teacher, sa hinaharap, makakaya mo ring pagtiisan ang isang masungit na boss. (1 Pedro 2:18) At mas mapapahalagahan mo ang mababait na teacher.