Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Dapat ba Akong Huminto sa Pag-aaral?

Ang dapat mong pag-isipan

Ilang taon ba ang kinikilala ng batas na saligang edukasyon sa inyong lugar? Nakumpleto mo na ba iyon? Kung hindi pa at hihinto ka na sa pag-aaral, mababale-wala mo ang payo ng Bibliya na “magpasakop sa nakatataas na mga awtoridad.”—Roma 13:1.

Naabot mo na ba ang mga goal mo sa pag-aaral? Ano ba ang goal mo? Hindi ka sigurado? Dapat alam mo! Kung hindi, para kang sumakay ng tren nang hindi mo alam kung saan mo gustong pumunta. Kaya makipag-usap sa iyong mga magulang, at sagutan ang worksheet na “ Ang Goal Ko sa Pag-aaral.

Kung basta ka na lang hihinto sa pag-aaral, para kang tatalon mula sa tren nang hindi ka pa nakakarating sa destinasyon mo

Bakit gusto mong huminto? Baka para sumuporta sa pamilya o magboluntaryo para turuan ang iba tungkol sa Diyos. Pero ang makasariling mga dahilan ay posibleng pag-iwas sa mga exam o assignment. Mahalagang malaman mo kung ano talaga ang motibo mo—makatuwiran ba ito o makasarili? Kung titigil ka para lang takasan ang mga problema, baka magulat ka sa maaaring mangyari.

Kung basta ka na lang hihinto, para kang tatalon mula sa tren nang hindi pa nakakarating sa destinasyon mo. Maaaring hindi komportable sa tren at masungit ang mga pasahero. Pero kung tatalon ka sa tren, siyempre, hindi ka makakarating sa destinasyon mo at malamang na madisgrasya ka. Ganiyan din kung basta ka na lang hihinto sa pag-aaral. Baka mahirapan kang maghanap ng trabaho, at kung makakuha ka man, baka mababa ang suweldo.

Imbes na basta na lang huminto sa pag-aaral, sikaping lutasin ang mga problema mo sa eskuwela. Kung gagawin mo ito, matututo kang magtiis at mas makakayanan mo ang mga hamon kapag nagtatrabaho ka na.

 Ang Goal Ko sa Pag-aaral

Isang pangunahing dahilan kung bakit ka nag-aaral ay para makapaghanapbuhay ka at masuportahan ang sarili mo at ang magiging pamilya mo. (2 Tesalonica 3:10, 12) Naisip mo na ba kung anong trabaho ang gusto mo at kung paano mo magagamit sa trabahong ito ang pinag-aaralan mo ngayon? Para makita kung angkop sa goal mo ang kinukuha mong edukasyon ngayon, sagutin ang sumusunod:

  • Saan ako mahusay? (Halimbawa, mahusay ka bang makisalamuha sa mga tao? Mahilig ka bang magbutingting o magkumpuni ng mga bagay-bagay? Magaling ka bang mag-analisa at lumutas ng problema?)
  • Sa anong trabaho ko magagamit ang aking kahusayan?
  • Ano ang karaniwang mga trabaho sa lugar namin?
  • Alin sa mga pinag-aaralan ko ngayon ang makakatulong sa akin na makakuha ng trabaho?
  • Anong kurso ang puwede kong kunin para maabot ang mga goal ko?

Tandaan, ang tunguhin mo ay makagradweyt at magamit ang natutuhan mo. Kaya hindi ka rin naman puwedeng maging estudyante habambuhay—na para bang ayaw nang bumaba sa “tren” para makaiwas sa mga responsibilidad ng isang adulto.