Narito ang ilang bagay na puwede mong gawin para hindi na lalong uminit ang ulo ng mga magulang mo.

Magsabi ng totoo. Kung hindi, mawawala pa ang anumang natitirang tiwala sa iyo ng mga magulang mo. Kaya maging tapat ka at huwag maglihim sa kanila.Kawikaan 28:13.

  • Huwag ka nang mangatuwiran. Huwag mo ring isiping maliit na bagay lang ang nangyari.

  • Laging tandaan na “ang sagot, kapag mahinahon, ay pumapawi ng pagngangalit.Kawikaan 15:1.

Magsori. Angkop na humingi ka ng dispensa sa mga magulang mo dahil sa idinulot mong pag-aalala, pagkadismaya, o abala. Baka nga gumaan pa ang parusa nila sa iyo kung gagawin mo ito. Pero dapat, mula sa puso ang paghingi mo ng sori.

Tanggapin ang parusa nang maluwag sa kalooban. Kung handa kang panagutan ang nagawa mo, katibayan ito na maygulang ka na. Ang pinakamagandang gawin mo ay sikaping maibalik ang tiwala sa iyo ng mga magulang mo.Kawikaan 20:11.

Tandaan, kinokontrol ng mga magulang mo ang iyong kilos dahil responsibilidad ka nila. Kaya nga sinasabi ng Bibliya na obligasyon mong sumunod sa “utos ng iyong ama” at “kautusan ng iyong ina.Kawikaan 6:20.

Kung gusto mong bigyan ka ng iyong mga magulang ng higit na kalayaan

  • Ipakita mong masunurin ka.

  • Sikaping ang pagiging masunurin ay maging bahagi ng identity mo—ang pagkakilala mo sa iyong sarili at sa iyong mga paninindigan.