Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

TANONG NG MGA KABATAAN

Handa Na ba Akong Bumukod?

Layunin ng Diyos na ang mga kabataan ay maging adulto, bumukod, at magkaroon ng sariling pamilya balang-araw. (Genesis 2:23, 24; Marcos 10:7, 8) Pero paano mo malalaman kung handa ka nang bumukod? Pag-isipan ang tatlong tanong.

 Ano ang intensiyon ko?

Tingnan ang listahan sa ibaba. Tanungin ang sarili, ‘Ano ang pinakamahahalagang dahilan kung bakit gusto ko nang bumukod?’

  • Umiwas sa mga problema sa bahay

  • Maging mas malaya

  • Tumaas ang tingin sa akin ng mga kaibigan ko

  • Samahan ang isang kaibigan na kailangan ng roommate

  • Magboluntaryo sa ibang lugar

  • Matutong tumayo sa sariling paa

  • Hindi maging pabigat sa magulang

  • Iba pa

Wala namang masama sa mga dahilang iyan. Pero ang tanong, Ano ba talaga ang motibo mo? Halimbawa, kung iniisip mong magagawa mo ang lahat ng gusto mo kapag bumukod ka na, nagkakamali ka!

Si Danielle, na pansamantalang nagsarili noong 20 anyos siya, ay natuto sa kaniyang karanasan. Sinabi niya: “Kahit bumukod ka na, hindi mo rin magagawa ang lahat ng gusto mo, kasi busy ka sa trabaho o kaya gipit ka sa pera.” Huwag kang magpadala sa mga nagsasabing kailangan mo nang bumukod.—Kawikaan 29:20.

 Handa na kaya ako?

Ang pagbukod ay parang pagha-hiking—may mga kailangan ka munang matutuhan bago mo gawin ito

Ang pagbukod ay parang pagha-hiking. Magha-hiking ka ba sa kagubatan kung hindi ka marunong magtayo ng tent, magparingas ng apoy, magluto, o tumingin ng mapa? Siyempre hindi! Pero maraming kabataan ang bumubukod kahit wala silang gaanong alam sa bahay.

Sinabi ng marunong na haring si Solomon na “pinag-iisipan ng matalino ang kaniyang mga hakbang.” (Kawikaan 14:15) Para malaman mo kung handa ka nang bumukod, pag-isipan ang sumusunod:

Paghawak ng pera: “Hindi ako ang nagbabayad ng bills ko,” ang sabi ni Serena, 19. “Kaya takót akong bumukod at magbadyet ng sarili kong pera.” Paano ka matututong humawak ng pera?

Ayon sa isang kawikaan sa Bibliya: “Ang taong marunong ay makikinig at kukuha ng higit pang turo.” (Kawikaan 1:5) Kaya maaari mong tanungin ang magulang mo kung magkano ang badyet ng isang tao sa loob ng isang buwan para sa upa o hulog sa bahay, pagkain, sasakyan, o pamasahe. Magpaturo ka sa magulang mo kung paano magbadyet at magbayad ng mga bill.

Gawaing-bahay: Sinabi ni Brian, 17, na takót siyang bumukod dahil ayaw niyang maglaba. Paano mo malalaman na kaya mo nang alagaan ang sarili mo? Ganito ang mungkahi ni Aron, 20: “Magsarili ka kunwari sa loob ng isang linggo. Gamitin mo ang pera mo para bumili at magluto ng sarili mong pagkain. Ikaw ang maglaba at mamalantsa ng damit mo. Ikaw rin ang maglinis ng bahay. At huwag kang magpahatid o magpasundo sa mga pupuntahan mo.” Makikinabang ka sa paggawa nito: (1) Matututo ka ng mahahalagang kasanayan, at (2) mas mapapahalagahan mo ang ginagawa ng mga magulang mo.

Pakikisama: Kasundo mo ba ang mga magulang at kapatid mo? Kung hindi, baka isipin mong mas mabuti pang lumipat ka ng bahay kasama ng kaibigan mo. Pero pansinin ang sinabi ni Eve, 18: “Bumukod ang dalawa kong kaibigan at nangupahan. Best friends sila, pero nang magkasama sila sa isang apartment, hindi sila nagkasundo. Ang isa masinop, y’ong isa makalat. Ang isa spiritual-minded, y’ong isa hindi masyado. Hindi talaga sila puwedeng pagsamahin!”

Ano ang solusyon? Sinabi ni Erin, 18: “Sa bahay, matututo kang makisama, lumutas ng problema, at magparaya. Y’ong mga bumubukod para umiwas sa sermon ng mga magulang, hindi natututong lumutas sa problema; natututo silang tumakas sa mga ito.”

Regular na pag-aaral ng Bibliya at pagsamba: Ang ilan ay humihiwalay sa pamilya dahil ayaw nilang sumama sa relihiyosong gawain ng magulang nila. Ang iba, wala ngang intensiyon na pabayaan ang regular na pag-aaral ng Bibliya at pagsamba kahit bumukod na sila, pero unti-unti nila itong nakatamaran. Paano mo ito maiiwasan?—1 Timoteo 1:19.

Gumawa ng mahusay na iskedyul para sa personal na pag-aaral ng Bibliya at pagsamba, at sundin ito. Bakit hindi mo ito isulat sa kalendaryo at tingnan kung masusunod mo ito sa loob ng isang buwan nang hindi ka na sinasabihan ng magulang mo?

 Ano ba ang gusto ko sa buhay?

Gusto mo bang bumukod para tumakas sa mga problema o para makawala sa mga magulang mo? Kung oo, ang nasa isip mo ay ang iiwan mo, hindi ang patutunguhan mo. Parang pagmamaneho iyan na sa rearview mirror lang nakatingin—likuran lang ang nakikita mo, hindi ang unahan. Ang punto? Huwag puro pag-alis sa bahay ang isipin—ipokus ang tingin sa magandang tunguhin.

Anuman ang tunguhin mo, pag-isipan itong mabuti. “Ang mga plano ng masikap ay tiyak na magdudulot ng kapakinabangan,” ang sabi ng isang kawikaan sa Bibliya, “ngunit ang bawat isa na padalus-dalos ay tiyak na patungo sa kakapusan.” (Kawikaan 21:5) Makinig sa payo ng iyong magulang. (Kawikaan 23:22) Ipanalangin ito. At isaalang-alang ang mga simulain sa Bibliya na tinalakay rito.

Kaya imbes na itanong, ‘Handa na ba akong bumukod?’ ang dapat mong itanong ay ‘Kaya ko na ba talagang magsarili?’ Kung ang sagot mo sa pangalawang tanong ay oo, baka nga kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa.